Program

Program


Fredag 22 mai 2015

17:00 Velkommen/Registrering

20:00 Grillkveld

Lørdag 23 mai 2015

10:30 Felleskjøring (mot Oslo)

12:00 Oppstilling av biler i Oslo med besøk av media

          Markering av Citroën DS sin 60-årsdag.

          Innlagt photoshoot av bilene.

17:00 Årsmøter i klubbene (mer info kommer)

20:00 Middag etter fritt valg på hotellet

Søndag 24 mai 2015

11:00 Rebusløp med innlagt lunsj (ferdig ca kl 15:00)

19:00 Festmiddag, med innlagte taler og prisutdelinger

Mandag 25 mai 2015

Avreise hjem

Felles landstreff 2015 for DS/CX/SM/XM

Copyright  © All Rights Reserved