Fransk Bildag 2020

CITROTREFF.COM

Velkommen til CITROTREFF

Nå også portal for registrering til FBD 2020

En felles webside for Citroën klubbene for DS, SM, CX og XM

Her finer du infomasjon om kommende landstreff og årsmøter for disse klubbene, samt andre treff av interesse.

FRANSK BILDAG 2020

Saggrenda - Kongsberg 29 august 2020 klokken 10-15

CITROEN SM Klubb Norge og Citroen DS/ID Klubb Norge kan endelig ønske deg og dine velkommen til en ny Fransk Bildag.

Fransk Bildag 2020 avholdes i Saggrenda rett utenfor Kongsberg 29 august 2020, fra klokken10:00 til klokken 15:00.


VIKTIG INFORMASJON!

Som dere alle vet, er COVID19 fremdeles en utfordring for landet og gjeldende regler må følges. Mvf 15 juni ble det tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 200 personer, men da under noen klare regler:

Den enkelte har ansvar for å:

- holde minst 1 meter avstand til alle de som ikke er fra samme husstand

Arrangøren er ansvarlig for:

- å ha oversikt over hvem som er tilstede på arrangementet for å kunne bistå kommunen ved en evt senere smittoppsporing 

- å iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet

- å følge relevante standarder for smittevern

- å tilrettelegge for at avstandskrav og smittevern kan følges under hele arrangementet

Som dere skjønner, er arrangøren (CSMKN & CDS/IDKN) av arrangementet tvunget til en mer formell form enn vi tidligere har vært vant med. Denne formalismen er nødvendig for at treffet gjennomføres iht gjeldende regler og dermed kan arrangeres.


Alle som skal delta, må på forhånd melde seg på fransk bildag, enten elektronisk - se eget påmeldingsskjema, eller ringe arrangøren senest ett døgn før treffet. Dersom man er påmeldt, og senere blir syk, er det ikke tillatt å delta.


Oppdateringer


LUNSJ

Vi tilbyr lunsj fra Roy's Selskapsmat, Bergmannssuppe. Må registreres ifm påmelding til FBD av den enkelte.

Betaling av lunsj kr.150,00 p.p. må gjøres på forhånd til kontonummer 1506.47.50299, og betalingen må merkes med navn.

GUDET TUR INN I SØLVGRUVENE

Bergverksmuseet har turer inn den 29 august. Bestillinger gjøres direkte hos Bergverksmuseet: www.ebillett.no/norskbergverksmuseum De har turer kl 12.00 og 13.00.


Du melder deg enkelt på ved å klikke på denne linken

Dersom du eller noen i din husstand blir syke etter påmelding - er det viktig at du overholder karantenereglene.

Copyright © All Rights Reserved