Velkommen til Kongsberg!
På vegne av Citroen DS/ID klubb Norge, Norsk CX Klubb og Citroen SM Klubb Norge
vil årets treffstyre herved invitere deg til Landstreff 2010. Treffet i år er lagt til Kongsberg,
selveste Sølvbyen, grunnlagt i 1624 av Christian IV.
 
Opplevelser:
Vi legger opp til et sosialt og konsentrert treff, og skal gi deg tid til å treffe, oppleve og slappe av
sammen med gamle og nye Citroën venner. Vi vil derfor legge opp aktivitetene slik at det er god
anledning til å snakke Citroën og sosialisere deg med andre treffdeltagere og samtidig bli kjent
med Kongsberg by.  
 
Deltagerne er invitert med på en guidet tur inn i sølvgruvene, og vi anbefaler deg derfor å ta med
varme klær.
 
Lokalisering:
I et sentrumsnært område, vil vi etablere treffets samlingspunkt. Vi har leid vandrehjemmet for
hele treff perioden. Dette stedet vil huse treffkontoret, gir oss stor parkeringsplass for våre kjære
doninger, vil være startpunkt for alle aktiviteter og sted hvor årsmøtene gjennomføres.
Vandrehjemmet gir deg svært gunstige priser på overnatting for deltagerne.

Programme officiel
Velkommen til Kongsberg og årets Landstreff 2010
Justeringer kan komme - ref
www.citrotreff.com
 
13 mai
14:00 Treffkontoret åpner
14:01 Deltagere registrerer seg i treffkontoret - åpent hele dagen
20:00 Offisiell åpning av årets landstreff (treffkontoret)
 
Sosialt samvær! (Programme non officiel)
 
14 mai
09:30 Orientering treffdag 1 (Treffkontoret)
09:45 Introduksjon til CitroRally Buskerud (treffkontoret)
10:00 CitroRally Buskerud
14:00 Lunch
15:30 Kortesje - kjøring til Sølvgruvene
16:00 Sølvgruvene - guidet tur inn i fjellet (inkl i treffavgift)
18:00 Mulighet til å kjøpe varm mat i Sakkerhusene (bestilles om morgenen - Treffgeneral) 
 
Sosialt samvær! (Programme non officiel)
 
15 mai
09:30 Orientering treffdag 2 (treffkontoret)
10:00 Kortesjekjøring i Kongsberg med omegn
11:00 Line up på Kirketorget
12:00 Varm lunch - Fjordland (inkl i treffavgift)
 
13:00 Kåring av årets flotteste Citroën (treffstyrets pris) 
13:30 Fotografering av doningene  
13:55 Kortesje - Kjøring til Høen samlingene
14:10 Høen-samlingene  
15:30 Årsmøte DS klubben
16:30 Årsmøte CX klubben
17:30 Årsmøte SM klubben
19:00 Festmiddag (inkl i treffavgift)  
 
Sosialt samvær! (Programme non officiel)
 
16 Mai
Innen klokken 12:00  
- avlevere tilbakemelding til treffstyret
- utklarere fra Vandrehjemmet
- tårevåt avskjed og på gjensyn neste gang!