Overnatting:
Vandrehjemmet har 25 rom, 23 firemanns rom, to dobbeltrom.
For å få flest mulig til å kunne benytte seg av tilbudet om overnatting på Vandrehjemmet,
oppfordrer vi deltagere som ønsker å bo sammen med andre – enten bestille samlet
eller informere at man kan tenke seg å dele rom.  
 
Priser:
Pr person per natt, enkeltrom 625,-  
Pr person per natt, dobbelt 325,-  
Pr person per natt, tre eller fire på rom 285,-