2019 - Overnatting

OVERNATTING

Du angir overnatting i påmeldingsskjemaet, treffansvarlig melder til overnattingsstedet. Du sjekker inn og betaler direkte ved utsjekk fra overnattingsstedet. Siste frist for reservasjon er 30.04, bestilling etter det må gjerast direkte til hotellet om det er noko ledig.

 

HOTELL LOENFJORD

 

Alternativ for overnatting er:

Dalutsikt Elveutsikt Med balkong.

Pris pr. person i dobbeltrom torsdag til søndag 3435,- 3735,- 4335,-

Pr. person i enkeltrom 4485,- 4785,- 5385,-

Ekstra natt onsd.-torsdag pr.per. dobbelt rom 1090,- 1190,- 1390,-

Ekstra natt onsd.-torsdag enkeltrom 1440,- 1540,- 1740,-

 

Ekstra oppreiing barn:

0-5 år kr. 240,- pr. døgn

6-10 år kr. 360,- pr. døgn

11-15 år kr. 460,- pr. døgn

 

Det er plass til 1-2 oppreiingar pr. rom.

 

Prisane inkluderar opphald med middag og frukost på Hotel Loenfjord.

 

 

Andre overnattingstilbod:

 

Loen Apartment: 6 leiligheiter med separat opphalds- og soverom.

 

Pris torsdag-søndag kr. 4250,- pr. leiligheit

ekstranatt onsd.-tordag kr. 1500,-

 

Prisane er utan måltid, men inkl. sengetøy og sluttreingjering.

 

Kan få måltid på Loenfjord:

 

Frukost pr. dag vaksen: kr. 130,- barn kr. 65,-.

Middagsbuffet pr.dag vaksen: kr. 450,- barn kr. 225,-

Det er også mogeleg å ligge på Alexandra.

 

Der er det kun deluxe rom ledig til kr. 5700,- pr. person i dobbeltrom frå torsdag til søndag. Inkl. middag og frukost.

NB! Veldig få rom ledig pr. idag.

 

Når det gjeld overnatting på camping må det ordnast direkte med Lo-Vik Camping.

Kontaktinfo: telefon 57 87 76 19, e-post post@lo-vik.no

 

Copyright © All Rights Reserved